Dotace pro státní správu a firmy

ŠG PWA holding a.s. je přední českou poradenskou společností provázející klienta ve všech fázích čerpání evropských dotací s jasným cílem: dotaci nejen získat, ale také plně využít schválenou částku v souladu s pravidly a následně i úspěšně projít všemi kontrolami. Naším cílem není jen zprostředkovat dotace, ale poskytovat i ekonomický, právní a daňový servis související s dotačním managementem. Chceme se stát komplexním poradenským partnerem pro podnikání klienta tak, aby byla dodržena všechna legislativní pravidla a nařízení jak ve fázi přípravy žádosti o dotace, tak při administraci projektů ve fázi realizace a udržitelnosti. Součástí našich služeb je i oblast finančního řízení, risk managementu, optimalizace a strategického řízení organizací, která slouží ke komplexnímu řešení požadavků klienta, včetně zajištění financování jak z bankovních, tak nebankovních zdrojů prostřednictvím možných vstupů investora, venture kapitálového financování či joint venture. Naší vizí je provázet klienta a být jeho poradenským partnerem ve všech fázích podnikání.

Dotační poradenství 

JIP-PROJEKT servis, s. r. o. je ryze českou konzultační a poradenskou společností v oblasti dotačních fondů České republiky a Evropské unie. Společnosti se díky její odbornosti, přehledu v oboru a legislativě, výjimečnému přístupu ke klientům a následné péči o ně, podařilo vybudovat stabilní dobře fungující podnik s obchodním dosahem po celé České republice.