Dotace pro státní správu a firmy

Poskytujeme poradenství v oblasti komplexního zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP ŽP, OP TAK, OPZ, OP JAK, IROP, Národního plánu obnovy (NPO) a dalších národních a EU dotačních titulů.

Máme know-how a dokážeme zajistit kvalitní služby a péči klientům z řad privátní i veřejné sféry, a to hlavně díky širokým kompetencím týmu  zkušených projektových manažerů, obchodníků, specialistů na veřejné zakázky, energetické audity a dalších odborností působících v dotačním prostředí.

Dotační poradenství 

JIP-PROJEKT servis, s. r. o. je ryze českou konzultační a poradenskou společností v oblasti dotačních fondů České republiky a Evropské unie. Společnosti se díky její odbornosti, přehledu v oboru a legislativě, výjimečnému přístupu ke klientům a následné péči o ně, podařilo vybudovat stabilní dobře fungující podnik s obchodním dosahem po celé České republice.