Daňové otázky elektromobility

09.09.2022

Materiál převzat od MFČR k vyjasnění zejména daňových aspektů ve vztahu k elektromobilitě,  a odsouhlaseny Ministerstvem financí ČR a Generálním finančním ředitelstvím a Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Od roku 2020 je možné aplikovat takzvanou referenční cenu elektřiny vycházející z příslušné vyhlášky MPSV2, jejíž využití je pro účely náhrad za dobíjení soukromých vozidel pro účely pracovních cest upraveno prostřednictvím zákoníku práce a lze ji využít i pro případ služebních vozidel  dle zákona o daních z příjmů.

Uvedení referenční ceny elektřiny ve vyhlášce tak usnadňuje administrativu spojenou využíváním elektromobility ve firmách a tím ji nepřímo podporuje. Referenční cena elektřiny totiž může významně snižovat administrativu zaměstnavatelů spojenou se složitým prokazováním ceny elektřiny například prostřednictvím faktur zaměstnanců od jejich dodavatelů elektřiny.