Jak nabíjet flotilu elekromobilů?

19.09.2022

Možnost efektivního nabíjení přímo ve vaší firmě je základem pro úspěšné fungování elektrické flotily. Na trhu se nabízí řešení pro firmy všech velikostí, včetně pokročilých systémů řízení spotřeby energie. Jak jich využít pro různé scénáře firemního nabíjení?

Nejefektivnějším a obvykle také nejlevnějším způsobem nabíjení firemních elektromobilů jsou vlastní nabíjecí stanice. Mezi jejich hlavní výhody patří samozřejmě fakt, že nabíjení je kdykoliv k dispozici podle vašich potřeb. Dalším benefitem je pak to, že spolu s chytrým řízením odběru energie umožňují maximálně využít levné elektřiny, případně i vlastních zdrojů, jako je solární energie. Jak ale vybrat správný systém?

Základem je samozřejmě volba samotných nabíjecích stanic. Pro menší firmy a pomalejší nabíjení jsou vhodné nabíječky na střídavý proud (AC), které v nabídce na trhu zastupují jak nástěnná zařízení Wallbox a Doublebox (se dvěma nabíjecími body), tak stojanové AC stanice. Navzájem se liší možnou rychlostí nabíjení, která činí maximálně 22 kW. Pokud je zapotřebí nabíjet rychleji, tedy typicky pokud se uvažuje použití pro veřejnost, nebo tam, kde služební vozy musí v krátkém čase opět vyrazit, jsou řešením stejnosměrné (DC) stojany o výkonu 30, 60, 90, 120 a více. 

Častým problémem však je nikoliv nedostatek výkonu na dané nabíječce či stojanu, ale nedostatek rezervovaného příkonu pro celý areál nebo instalaci, ať již kvůli jeho nedostupnosti, nebo příliš vysoké ceně. V takovém případě je řešením zařízení SmartMeter, které dokáže řídit v reálném čase výkon jednotlivých nabíjecích míst tak, aby nikdy nedošlo k překročení celkového příkonu nebo nasmlouvaného povoleného odběru ve čtvrthodinovém úseku.

Neméně důležité je pro firmy udržovat kontrolu nad tím, kdo a jak z nabíjecích míst energii odebírá. To zajišťuje autorizace jednotlivých uživatelů pomocí RFID čipů. Jednotlivé uživatele je navíc možno spravovat  a vytvářet tak například jejich hierarchiita může určovat mimo jiné i prioritu nabíjení nebo dávat různým uživatelům přístup k různým nabíjecím místům.