Jde to vůbec opravovat?

21.09.2022

OPRAVY VYSOKONAPĚŤOVÝCH TRAKČNÍCH BATERIÍ ELEKTROMOBILŮ.

Cena trakčního akumulátoru elektromobilu tvoří velmi významný podíl na celkové ceně vozu. Je přirozené očekávat, že se stárnutím elektromobilů bude přibývat těch, které vy- kazují nějakou závadu baterie. Elektromobily se také hojně importují, přičemž část z nich, dle rozhodnutí majitelů, ztratí návaznost na značkovou dealerskou síť. Jde vysokonapěťové trakční baterie servisovat i v podmínkách běžného autoservisu, který má nástroje a vybavení pro diagnostiku daného typu baterie v daném modelu elektromobilu, ale je bez přímé tovární podpory?

Všechny elektro- mobily s lithio- vou baterií mají OBD-II port nebo jeho modernější obdobu a více či méně dodržují standard. Při troše štěstí budete schopni nalézt informaci o napětí nejslabšího a nejsilnějšího článku baterie pomocí diagnostiky, která podporuje daný elektromobil. Většina moderních elektromobil! nabízí i informaci o SOH (state of health) baterie.

Pokud je článek neopravitelný servisním dobitím, tedy má-li výrazné samovybíjení anebo je-li úplně nemožné jej nabít, je namístě jeho výměna. Je-li článek složen ze subčlánků, je třeba měnit celý článek. Je třeba dbát na to, aby nový článek byl přibližně stejného stáří. Úplně nový článek by v baterii, která má za sebou nějakou tu stovku tisíc kilometrů, nefungoval správně - vybíjel
by se jinou měrou než ty ostatní. Vaším zájmem je najít takový článek, jehož napětí při zatížení vybíjením poklesne stejně jako u ostatních a vzrůstá stejnou měrou jako napětí článků ostatních. Pokud není možné článek oddělit, je třeba vyměnit celý modul.